Cenník2019-05-09T15:51:29+00:00

NOVINKA - ČISTENIE POTRUBIA

96hodina
  • Informácie k čisteniu potrubia : Cena je uvedená za 1 hodinu práce, ktorú vykonávajú dvaja technici. Približný čas na prípravu a samotné čistenie je pri kúrení 2 hodiny, samozrejme pri každom zákazníkovi je to odlišné z dôvodu dĺžky rozvodu potrubia. Pri čistení potrubia pitnej vody je čas rovnaký, ale používa sa dezinfekcia (môže/nemusí), ktorá pôsobí 24 hodín počas ktorých sa potrubie nesmie používať.

Odborná prehliadka/ skúška plynového spotrebiča do 30kW/Bh

60

Odborná prehliadka/ skúška plynového spotrebiča nad 30kW/Bh

84

Odborná prehliadka/ skúška regulátora tlaku plynu RTP/bf/

36

Odborná prehliadka/ skúška plynových rozvodov

50

Odborná prehliadka/ skúška tlakovej nádoby

40

Pripojenie sporáka/ varnej dosky

od 12

Diagnostika poruchy

15

Ostatné práce

24hodina

Cestovné náklady

0,48km

1. Servisná prehliadka je ročná údržba doporučená dodávateľom plynového spotrebiča – je nevyhnutné vykonávať ju raz ročne pre zaistenie optimálnej činnosti spotrebiča.

2. Zákonné povinnosti v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení podľa prílohy č.10 a § 13 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Cenové ponuky zasielame po obhliadke technikom

Overení partneri

VÁŠ PROBLÉM, NAŠE RIEŠENIE

Vysporiadame sa s každým problémom, či už ide o dispozičné alebo iné riešenia.

KONTAKTUJTE NÁS!