Loading...
Cenník2019-01-16T10:10:11+00:00
KONTAKTUJTE NÁS!

NOVINKA - ČISTENIE POTRUBIA

bez DPH

80 € / h

s DPH

96 € / h

Pozrite si video z názornej ukážky čistenia

Informácie k čisteniu potrubia : Cena je uvedená za 1 hodinu práce, ktorú vykonávajú dvaja technici. Približný čas na prípravu a samotné čistenie je pri kúrení 2 hodiny, samozrejme pri každom zákazníkovi je to odlišné z dôvodu dĺžky rozvodu potrubia. Pri čistení potrubia pitnej vody je čas rovnaký, ale používa sa dezinfekcia (môže/nemusí), ktorá pôsobí 24 hodín počas ktorých sa potrubie nesmie používať. 

Odborná prehliadka, skúška plynového spotrebiča do 30 kW/Bh/

bez DPH

50 €

s DPH

60 €

Odborná prehliadka, skúška plynového spotrebiča nad 30 kW/Bh/

bez DPH

70 €

s DPH

84 €

Odborná prehliadka, skúška regulátora tlaku plynu /RTP/Bf/

bez DPH

30 €

s DPH

36 €

Odborná prehliadka, skúška ležatých/ stúpajúcich rozvodov /Bg/

bez DPH

50 €

s DPH

60 €

Odborná prehliadka, skúška tlakovej nádoby - vonkajšia /Ab1/

bez DPH

40 €

s DPH

48 €

Odborná prehliadka, skúška tlakovej nádoby - vnútorná /Ab1/

bez DPH

50 €

s DPH

60 €

Pripojenie sporáka / varnej dosky v záruke

bez DPH

20 €

s DPH

24 €

Pripojenie sporáka / varnej dosky v záruke - zľava 50% dôchodci

bez DPH

10 €

s DPH

12 €

Servisný zásah - výjazd - diagnostika poruchy

bez DPH

15 €

s DPH

18 €

Ostatné servisné práce - každá začatá hodina

bez DPH

20 €

s DPH

24 €

Cestovné náklady

bez DPH

0,40 €

s DPH

0,48 €

1. Servisná prehliadka je ročná údržba doporučená dodávateľom plynového spotrebiča – je nevyhnutné vykonávať ju raz ročne pre zaistenie optimálnej činnosti spotrebiča.

2. Zákonné povinnosti v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení podľa prílohy č.10 a § 13 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Odborné skúšky a prehliadky

Plynový horák do 500 kW (Bh)

Odborná Prehliadka

Raz ročne

Odborná Skúška

Raz za 3 roky

Plynový horák nad 500 kW (Ah)

Odborná Prehliadka

Raz za 3 mesiace

Odborná Skúška

Raz za 3 roky

Regulačné a meracie zariadenie plynu (Bf)

Odborná Prehliadka

Raz za 6 mesiacov

Odborná Skúška

Raz za 3 roky

Plynové rozvody a RTP s výkonom do 25 Nm³/h (Bg)

Odborná Prehliadka

Raz za 3 roky

Odborná Skúška

Raz za 6 rokov

Overení partneri

VÁŠ PROBLÉM, NAŠE RIEŠENIE

Vysporiadame sa s každým problémom, či už ide o dispozičné alebo iné riešenia.

KONTAKTUJTE NÁS!