MI & JA s.r.o.

Spoločnosť MI&JA. s r.o. vznikla 01.01. 2011 zlúčením firiem Ján Ľalík a Miroslava Ľalíková-KAROLÍNA. Hlavnou činnosťou firmy je montáž , rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky ,odborné skúšky plynových zariadení . Ďalšou činnosťou je vedenie účtovníctva a sprostredkovanie úverov.

Poskytuje komplexnú dodávku výrobkov a služieb :

MONTÁŽ

  • ústredného, podlahového kúrenia a solárnych systémov
  • plynoinštalácie a vodoinštalácie
  • kanalizácie - vnútornej a vonkajšej

SERVIS

záručný a pozáručný servis plynových spotrebičov

REVÍZIE A PROJEKTY

  • odborné prehliadky a skúšky
  • tlakové skúšky a meranie emisií plynových zariadení
  • vypracovanie projektovej dokumentácie dodávateľským spôsobom

Odborné skúšky a prehliadky (revízie) vykonávame vo všetkých oblastiach nášho zamerania. Ide o odborné prehliadky plynoinštalácii, plynových spotrebičov, regulátorov tlaku plynu a taktiež tlakové skúšky potrubí, tlakových nádob. Všetky odborné prehliadky vykonávajú profesionálni technici s osvedčením a s dlhoročnou praxou, samozrejme, za použitia moderných meracích prístrojov. Sme schopní odstraňovať zistené závady priamo pri výkone odbornej prehliadky (revízie) alebo následne po jej výkone, v závislosti od rozsahu zistených nedostatkov. Odborné prehliadky vykonávame nielen v obytných a rodinných domoch, ale aj v polyfunkčných alebo priemyselných objektoch.

PORADENSTVO

v oblasti modernizácie zariadení pre úsporu energie

PREDAJ

  • spotrebičov - zásobníky,kotle, kachle, ohrievače, akumulačné nádrže, radiátory a ďalšie
  • kompletný sortiment na vykurovanie

NAŠI DODÁVATELIA